Logo Biuro KB - Certyfikaty na rynek rosyjski

"БЮРО КБ"

Logo Biuro KB - Certyfikaty na rynek rosyjski

ЯКІСТЬ ТА БЕЗПЕКА

Ukraińska wersja językowa Biuro KB Ruskij Бюро КБ Polska wersja językowa Biuro KB

Про застосування кодiв звiльнень при митному оформленнi товарiв


 

ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

 

24.07.2014

N 203/7/99-99-19-04-01-17

Митницi Мiндоходiв
Департамент розвитку IT, електронних сервiсiв та облiку платникiв

 


Про застосування кодiв звiльнень при митному оформленнi товарiв

Державна фiскальна служба України iнформує про те, що з 23 липня 2014 року набирає чинностi Закон України вiд 01 липня 2014 року N 1560-VII "Про внесення змiн до Митного кодексу України та деяких законiв України щодо ввезення засобiв iндивiдуального захисту та лiкарських засобiв" та Закон України вiд 01 липня 2014 року N 1561-VII "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо спецiальних засобiв iндивiдуального захисту та лiкарських засобiв".

Вiдповiдно до зазначених законодавчих актiв на перiод проведення антитерористичної операцiї та (або) запровадження воєнного стану звiльняються вiд оподаткування ввiзним митом та податком на додану вартiсть спецiальнi засоби iндивiдуального захисту за визначеними кодами згiдно з УКТЗЕД, лiкарськi засоби та медичнi вироби, зареєстрованi та дозволенi для застосування в Українi, а також лiкарськi засоби та медичнi вироби без їх державної реєстрацiї, при ввезеннi їх на митну територiю України.

Обсяги ввезення лiкарських засобiв та медичних виробiв визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

До внесення змiн до Класифiкатора звiльнень вiд сплати митних платежiв при ввезеннi товарiв на митну територiю України, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.09.2012 N 1011 "Про затвердження вiдомчих класифiкаторiв iнформацiї з питань державної митної справи, якi використовуються у процесi оформлення митних декларацiй", при митному оформленнi зазначеної категорiї товарiв слiд застосовувати такi коди звiльнень зi сплати ввiзного мита та податку на додану вартiсть:

спецiальнi засоби iндивiдуального захисту, бронежилети, нитки та тканини для виготовлення бронежилетiв - "161";

лiкарськi засоби та медичнi вироби вiдповiдно до пiдпункту "в" пункту 193.1 статтi 193 Податкового кодексу України - "162";

лiкарськi засоби та медичнi вироби без їх державної реєстрацiї та дозвiльних документiв щодо можливостi їх ввезення - " 163".

 

Голова

I.О. Бiлоус

 

СЕРТИФІКАЦІЯ В УКРАЇНІ

СЕРТИФІКАЦІЯ В РОСІЇ

СЕРТИФІКАЦІЯ У МИТНОМУ СОЮЗІ


Site Map

БЮРО КБ
Києві 03028, г.Киев,
Стратегическое шоссе 2а, 86
тел.+380 505 48 47 74

Сертифікація в Росії

Сертифікація у Митному Союзі

Сертифікація в Україні

© by KORNET 2012