Logo Biuro KB - Certyfikaty na rynek rosyjski

"БЮРО КБ"

Logo Biuro KB - Certyfikaty na rynek rosyjski

ЯКІСТЬ ТА БЕЗПЕКА

Ukraińska wersja językowa Biuro KB Ruskij Бюро КБ Polska wersja językowa Biuro KB

Технiчний регламент канатних дорiг для перевезення пасажирiв

затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.10.2009 N 1076 (вiдповiдно до Плану заходiв iз застосування регламенту в 2013р., затвердженого цiєю постановою).

Орiєнтовний перелiк канатних дорiг для перевезення пасажирiв, їх вузлiв та пристроїв, що пiдлягають оцiнцi вiдповiдностi згiдно з Технiчним регламентом:

Перелiк канатних дорiг для перевезення пасажирiв, їх вузлiв та пристроїв, якi пiд час перемiщення через митний кордон України пiдлягають оцiнцi вiдповiдностi*

____________
* Для цiлей використання цього перелiку слiд керуватися як кодом згiдно з УКТЗЕД, так i описом товару.
Код згiдно з УКТЗЕД     Назва товару
8428 60 00 00     Канатнi пасажирськi та вантажнi дороги, гiрськолижнi пiдiймачi; тяговi механiзми для фунiкулерiв**
8431 39 70 00     Частини, призначенi виключно або переважно для канатних пасажирських та вантажних дорiг, гiрськолижних пiдiймачiв, тягових механiзмiв для фунiкулерiв**

____________
** Крiм товарiв, на якi не поширюється дiя Технiчного регламенту.

Так, вiдповiдно до пункту 4 Технiчного регламенту канатних дорiг для перевезення пасажирiв дiя цього регламенту:

1) поширюється на:

рейковi фунiкулери та iнше обладнання з транспортними засобами, змонтованими на колесах або iнших пристроях для пiдвiшування, на яких тяга забезпечується одним або кiлькома канатами;

канатнi дороги, кабiни яких перемiщуються за допомогою одного або кiлькох канатiв, зокрема гондоли та крiсельнi пiдйомники;

канатнi буксирнi пристрої, що призначаються для транспортування лижникiв схилами гiр вгору;

2) не поширюється на:

пiдйомники, на якi поширюється Технiчний регламент лiфтiв;

трамваї iз тросовим приводом;

споруди або пересувне обладнання, що використовуються на виставках або в парках з атракцiонами та/або для транспортування пасажирiв;

пересувне обладнання, що використовується в промисловостi;

переправи з тросовим приводом;

залiзницi iз зубчастим приводом;

пересувне обладнання з ланцюговим приводом.

 

 

СЕРТИФІКАЦІЯ В УКРАЇНІ

СЕРТИФІКАЦІЯ В РОСІЇ

СЕРТИФІКАЦІЯ У МИТНОМУ СОЮЗІ


Site Map

БЮРО КБ
Києві 03028, г.Киев,
Стратегическое шоссе 2а, 86
тел.+380 505 48 47 74

Сертифікація в Росії

Сертифікація у Митному Союзі

Сертифікація в Україні

© by KORNET 2012