Logo Biuro KB - Certyfikaty na rynek rosyjski

"БЮРО КБ"

Logo Biuro KB - Certyfikaty na rynek rosyjski

ЯКІСТЬ ТА БЕЗПЕКА

Ukraińska wersja językowa Biuro KB Ruskij Бюро КБ Polska wersja językowa Biuro KB

Про затвердження вимог до свiтлодiодних свiтлотехнiчних пристроїв та електричних ламп, що використовуються в мережах змiнного струму з метою освiтлення
ПОСТАНОВА
Київ
вiд 15 жовтня 2012 р.     N 992

Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

1. Затвердити вимоги до свiтлодiодних свiтлотехнiчних пристроїв та електричних ламп, якi використовуються в мережах змiнного струму з метою освiтлення, згiдно з додатком.

2. Установити, що затвердженi цiєю постановою вимоги обов'язковi для використання пiд час розроблення технiчних регламентiв, галузевих норм, стандартiв та iнших нормативних документiв i рекомендуються для використання замовниками пiд час пiдготовки документацiї конкурсних торгiв у разi закупiвлi свiтлодiодних свiтлотехнiчних пристроїв за державнi кошти.

3. Ця постанова набирає чинностi з 1 сiчня 2013 року.
Прем'єр-мiнiстр України     М. АЗАРОВ

Iнд. 70

Додаток
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 15 жовтня 2012 р. N 992

ВИМОГИ
до свiтлодiодних свiтлотехнiчних пристроїв та електричних ламп, що використовуються в мережах змiнного струму з метою освiтлення

1. Цi вимоги до свiтлодiодних свiтлотехнiчних пристроїв та електричних ламп, що використовуються в мережах змiнного струму (далi - лампи), встановлюють параметри зазначених пристроїв та ламп стосовно мiнiмально допустимих значень їх свiтловидатностi (свiтлової ефективностi), iндексу кольоропередачi, корельовано колiрної температури, коефiцiєнта потужностi, коефiцiєнта корисної дiї допомiжних електронних пристроїв.

2. Цi вимоги не поширюються на свiтлодiоднi освiтлювальнi системи iз спрямованим випромiнюванням та лампи iз свiтловим потоком менш як 150 люменiв.

3. Мiнiмально допустимi значення свiтлової ефективностi свiтлодiодних свiтлотехнiчних пристроїв становлять:

1) для освiтлювальних пристроїв для зовнiшнього освiтлення - не менш як 60 лм/Вт до 1 липня 2013 р., не менш як 70 лм/Вт з 1 липня 2013 р., не менш як 80 лм/Вт з 1 липня 2014 р.;

2) для освiтлювальних пристроїв для внутрiшнього освiтлення громадських та виробничих будiвель - не менш як 65 лм/Вт до 1 липня 2013 р., не менш як 75 лм/Вт з 1 липня 2013 р., не менш як 85 лм/Вт з 1 липня 2014 р.;

3) для освiтлювальних пристроїв для освiтлення об'єктiв житлово-комунального господарства - не менш як 65 лм/Вт до 1 липня 2013 р., не менш як 75 лм/Вт з 1 липня 2013 р., не менш як 85 лм/Вт з 1 липня 2014 року.

4. Мiнiмально допустимi значення свiтловидатностi (свiтлової ефективностi) та тривалостi горiння свiтлодiодних ламп неспрямованого свiтла (ретрофiтiв) становлять:

при значеннi колiрної температури вiд 2700 до 3500 К - не менш як 50 лм/Вт до 1 липня 2013 р., не менш як 60 лм/Вт з 1 липня 2013 р., не менш як 70 лм/Вт з 1 липня 2014 р.;

при значеннi колiрної температури вiд 4000 до 5000 К - не менш як 60 лм/Вт до 1 липня 2013 р., не менш як 70 лм/Вт з 1 липня 2013 р., не менш як 80 лм/Вт з 1 липня 2014 р.;

при значеннi колiрної температури вiд 5700 до 6500 К - не менш як 70 лм/Вт до 1 липня 2013 р., не менш як 80 лм/Вт з 1 липня 2013 р., не менш як 90 лм/Вт з 1 липня 2014 р.;

тривалiсть горiння - не менш як 25000 годин.

5. Мiнiмально допустимi значення коефiцiєнта потужностi становлять:

1) для свiтлодiодних ламп неспрямованого свiтла (ретрофiтiв) потужнiстю вiд 5 до 25 Вт - не менш як 0,8;

2) для освiтлювальних пристроїв для зовнiшнього освiтлення потужнiстю бiльшою за 25 Вт - не менш як 0,9;

3) для свiтлотехнiчних пристроїв для внутрiшнього освiтлення громадських та виробничих будiвель потужнiстю вiд 5 до 25 Вт - не менш як 0,8; потужнiстю бiльшою за 25 Вт - не менш як 0,9;

4) для свiтлотехнiчних пристроїв для освiтлення об'єктiв житлово-комунального господарства потужнiстю вiд 5 до 25 Вт - не менш як 0,8; потужнiстю бiльшою за 25 Вт - не менш як 0,9;

5) стосовно модулiв свiтлодiодних джерел свiтла у складi свiтлотехнiчних пристроїв потужнiстю бiльшою за 25 Вт - не менш як 0,9.

6. Мiнiмально допустимi значення коефiцiєнта корисної дiї допомiжних електронних пристроїв для свiтлодiодних свiтлотехнiчних пристроїв становлять:

1) для свiтлодiодних ламп неспрямованого свiтла (ретрофiтiв) потужнiстю вiд 5 до 10 Вт - не менш як 70 вiдсоткiв, вiд 10 до 25 Вт - не менш як 75 вiдсоткiв;

2) для свiтлотехнiчних пристроїв для зовнiшнього освiтлення потужнiстю бiльшою за 25 Вт - не менш як 75 вiдсоткiв;

3) для свiтлотехнiчних пристроїв для внутрiшнього освiтлення громадських та виробничих будiвель потужнiстю вiд 5 до 10 Вт - не менш як 70 вiдсоткiв, вiд 10 до 25 Вт - не менш як 75 вiдсоткiв; потужнiстю бiльшою за 25 Вт - не менш як 80 вiдсоткiв;

4) для свiтлотехнiчних пристроїв для освiтлення об'єктiв житлово-комунального господарства потужнiстю вiд 5 до 10 Вт - не менш як 70 вiдсоткiв, вiд 10 до 25 Вт - не менш як 75 вiдсоткiв; потужнiстю бiльшою за 25 Вт - не менш як 80 вiдсоткiв;

5) для модулiв свiтлодiодних джерел свiтла у складi свiтлотехнiчних пристроїв потужнiстю бiльшою за 25 Вт - не менш як 0,8.

7. Падiння свiтлового потоку свiтлодiодних свiтлотехнiчних пристроїв та ламп пiд час дотримання умов експлуатацiї, зазначених у супровiдних документах, повинно бути не бiльш як 30 вiдсоткiв за 25000 годин роботи пристроїв.

8. Мiнiмально допустимi значення iндексу кольоропередачi свiтлодiодних свiтлотехнiчних пристроїв та ламп становлять:

для зовнiшнього освiтлення - 60;

для внутрiшнього освiтлення - 70.

9. Значення корельовано колiрної температури для свiтлодiодних свiтлотехнiчних пристроїв та ламп становлять 2700 К (допустимi значення вiд 2500 до 2850 К), 3000 К (допустимi значення вiд 2850 до 3250 К), 3500 К (допустимi значення вiд 3250 до 3750 К), 4000 К (допустимi значення вiд 3750 до 4250 К), 4500 К (допустимi значення вiд 4250 до 4750 К), 5000 К (допустимi значення вiд 4750 до 5350 К), 5700 К (допустимi значення вiд 5350 до 6000 К) та 6500 К (допустимi значення вiд 6000 К до 7000 К).

 

 

СЕРТИФІКАЦІЯ В УКРАЇНІ

СЕРТИФІКАЦІЯ В РОСІЇ

СЕРТИФІКАЦІЯ У МИТНОМУ СОЮЗІ


Site Map

БЮРО КБ
Києві 03028, г.Киев,
Стратегическое шоссе 2а, 86
тел.+380 505 48 47 74

Сертифікація в Росії

Сертифікація у Митному Союзі

Сертифікація в Україні

© by KORNET 2012