Logo Biuro KB - Certyfikaty na rynek rosyjski

"БЮРО КБ"

Logo Biuro KB - Certyfikaty na rynek rosyjski

ЯКІСТЬ ТА БЕЗПЕКА

Ukraińska wersja językowa Biuro KB Ruskij Бюро КБ Polska wersja językowa Biuro KB

 

Про реалiзацiю статей "Про безпечнiсть та якiсть харчових продуктiв" та Закону України "Про ветеринарну медицину"

 

 

ДЕРЖАВНА ВЕТЕРИНАРНА ТА ФIТОСАНIТАРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

 

вiд 6 сiчня 2015 року

N 2

 


Про реалiзацiю статей 7, 44, 46 та 47 Закону України "Про безпечнiсть та якiсть харчових продуктiв" та статей 88 та 89 Закону України "Про ветеринарну медицину"

Керуючись Указом Президента України "Про затвердження Положення про Державну ветеринарну та фiтосанiтарну службу України", враховуючи вимоги рiшення Комiсiї вiд 20 травня 1994 року N 94/360 ЄС про зменшену частоту фактичних перевiрок партiй певних продуктiв з третiх країн вiдповiдно до Директиви Ради 90/675/ЄЕС та з метою виконання вимог статей 7, 44, 46 та 47 Закону України "Про безпечнiсть та якiсть харчових продуктiв", статей 88 та 89 Закону України "Про ветеринарну медицину" наказую:

1. Затвердити рекомендованi Нацiональною комiсiєю України з Кодексу Алiментарiус та погодженi Головним державним санiтарним лiкарем України:

1.1. Перелiк товарiв, якi становлять високий та низький ризик для здоров'я людей i тварин (додається).

2. Затвердити рекомендованi Нацiональною комiсiєю України з Кодексу Алiментарiус:

2.1. Спецiально визначений вiдсоток вантажiв товарiв, що представляють ризик для здоров'я людей i тварин та якi пiдлягають обов'язковому державному розширеному ветеринарно-санiтарному контролю згiдно з програмою вибiркового ветеринарно-санiтарного контролю за товарами, пiдконтрольними Державнiй ветеринарнiй та фiтосанiтарнiй службi України, що iмпортуються (додається).

2.2. Програму стандартного та вибiркового розширеного ветеринарно-санiтарного контролю товарiв, пiдконтрольних Державнiй ветеринарнiй та фiтосанiтарнiй службi України, якi становлять високий та низький ризик для здоров'я людей (додається).

3. Головним державним iнспекторам ветеринарної медицини областей, мiста Києва, регiональних служб державного ветеринарно-санiтарного контролю та нагляду на державному кордонi та транспортi:

3.1. Забезпечити проведення державного ветеринарно-санiтарного контролю та нагляду за товарами, пiдконтрольними Державнiй ветеринарнiй та фiтосанiтарнiй службi України, вiдповiдно до законодавства та цього наказу.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Заступник Головного державного iнспектора ветеринарної медицини України

В. В. Башинський

Додаток
до пункту 1.1 наказу заступника Головного державного iнспектора ветеринарної медицини України
06.01.2015 N 2

 

Перелiк
товарiв, якi становлять високий та низький ризики для здоров'я людей та тварин

Групи продуктiв

Товари з високим ризиком для здоров'я людей i тварин

Категорiя I

1. Свiже та заморожене м'ясо, включаючи внутрiшнi органи, та iншi продукти, виробленi з ВРХ, свиней, коней, овець та кiз

2. Риба свiжа та заморожена, сушенi та/або засоленi рибнi продукти в герметично упакованих контейнерах, стiйких до дiї температури навколишнього середовища, рибопродукти, ракоподiбнi, молюски та iншi

3. Цiлi яйця

4. Сало та топленi жири

5. Натуральнi кишковi оболонки

6. Iнкубацiйнi яйця

Категорiя II

7. М'ясо птицi, а також м'яснi продукти з нього

8. Кроляче м'ясо, м'ясо промислових тварин (диких впольованих та вирощених в неволi) та продукти з них

9. М'ясо механiчного обвалювання

10. Молоко та молочнi продукти для споживання людиною

11. Яєчнi продукти

12. Оброблений тваринний бiлок для споживання людиною

13. Мед та продукти бджiльництва

14. Желатин

Товари з низьким ризиком для здоров'я людей та тварин

Категорiя III

15. Молоко та молочнi продукти (не для споживання людиною)

16. Жаб'ячi лапки та равлики

17. Кiстки та продукти з кiсток

18. Шкiрсировина та шкiра

19. Добриво (в т. ч. перегнiй, компост)

20. Корм для тварин

21. Сировина для виготовлення кормiв

22. Сировина, кров, продукти з кровi, залози та органи для фармацевтичного використання

23. Мисливськi трофеї

24. Щетина, шерсть, волосся, пiр'я

25. Роги, роговi продукти, копита та продукти з копит

26. Продукти з кровi для технiчного використання

27. Патогеннi мiкроорганiзми

28. Сiно та солома

 

Заступник Головного державного iнспектора ветеринарної медицини України

О. М. Вержиховський

Додаток
до пункту 2.1 наказу заступника Головного державного iнспектора ветеринарної медицини України
06.01.2015 N 2

 

Спецiально визначений вiдсоток вантажiв,
що представляють ризик для здоров'я людей i тварин та якi пiдлягають обов'язковому розширеному ветеринарно-санiтарному контролю згiдно з програмою вибiркового ветеринарно-санiтарного контролю за товарами, пiдконтрольними Державнiй ветеринарнiй та фiтосанiтарнiй службi України, що iмпортуються

Групи продуктiв

Товари з високим ризиком для здоров'я людей i тварин

Категорiя I

 

1. Свiже та заморожене м'ясо, включаючи потрухи, та продукти, виробленi з ВРХ, свиней, коней, овець та кiз

2. Риба свiжа та заморожена, сушенi та/або засоленi рибнi продукти в герметично упакованих контейнерах, стiйких до дiї температури навколишньою середовища, рибопродукти, ракоподiбнi, молюски та iншi

3. Цiлi яйця

4. Сало та топленi жири

5. Кишкова сировина, натуральнi оболонки

6. Iнкубацiйнi яйця

20 %

 

Категорiя II

 

1. М'ясо птицi, а також м'яснi продукти з нього

2. Кроляче м'ясо, м'ясо промислових тварин (диких та вирощених в неволi) та продукти з них

3. М'ясо механiчного обвалювання

4. Молоко та молочнi продукти для споживання людиною

5. Яєчнi продукти

6. Оброблений тваринний бiлок для споживання людиною

7. Мед та продукти бджiльництва

8. Желатин

50 %

 

Товари з низьким ризиком для здоров'я людей та тварин

Категорiя III

 

1. Молоко та молочнi продукти (не для споживання людиною)

2. Жаб'ячi лапки та равлики

3. Кiстки та продукти з кiсток

4. Шкiрсировина та шкiра

5. Добриво (в т. ч. перегнiй, компост)

6. Корм для тварин

7. Сировина для виготовлення кормiв

8. Сировина, кров, продукти з кровi, залози та органи для фармацевтичного використання

9. Мисливськi трофеї

10. Щетина, шерсть, волосся, пiр'я

11. Роги, роговi продукти, копита та продукти з копит

12. Продукти з кровi для технiчного використання

13. Патогеннi мiкроорганiзми

14. Сiно та солома

5 %


Заступник Головного державного iнспектора ветеринарної медицини України

О. М. Вержиховський

Додаток
до пункту 2.2 наказу заступника Головного державного iнспектора ветеринарної медицини України
06.01.2015 N 2

 

Програма
стандартного та вибiркового розширеного ветеринарно-санiтарного контролю товарiв, пiдконтрольних Державнiй ветеринарнiй та фiтосанiтарнiй службi, якi зазвичай представляють високий та низький ризик для здоров'я людей, у 2015 роцi

Стандартному ветеринарно-санiтарному контролю пiдлягають усi товари, пiдконтрольними ветеринарнiй службi, що iмпортуються в Україну.

Стандартний ветеринарно-санiтарний контроль товарiв передбачає перевiрку документiв та вiзуальну iнспекцiю.

Стандартний ветеринарно-санiтарний контроль усiх вантажiв з товарами, що завозяться на територiю України, здiйснюється на призначених прикордонних iнспекцiйних постах вiдповiдно до Порядку пропуску вантажiв, пiдконтрольних Службi державної ветеринарної медицини, через державний кордон України, затвердженого наказом Головного державного iнспектора ветеринарної медицини вiд 27.12.99 року N 49, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 10.01.2000 року за N 9/4230 (iз змiнами).

За результатами стандартного ветеринарно-санiтарного контролю при встановленнi невiдповiдностей або пiдозрi щодо безпечностi пiдконтрольного вантажу, за рiшенням державного iнспектора в рамках дiючого законодавства може бути прийнято рiшення про проведення розширеного ветеринарно-санiтарного контролю.

Розширений ветеринарно-санiтарний контроль вантажу проводиться у разi, якщо вантаж визначено для проведення останнього в межах спецiально визначеного вiдсотка вантажiв, що представляють ризик для здоров'я людей i тварин та якi пiдлягають обов'язковому розширеному ветеринарно-санiтарному контролю згiдно з програмою вибiркового ветеринарно-санiтарного контролю за товарами, пiдконтрольними Державнiй ветеринарнiй та фiтосанiтарнiй службi України, що iмпортуються, або якщо на пiдставi професiйного висновку державного прикордонного iнспектора ветеринарної медицини ризик для здоров'я тварин чи людей, який становить вантаж, є високим.

Якщо товар (вантаж) визначено для розширеного ветеринарно-санiтарного контролю, проводяться лабораторнi дослiдження вiдповiдно до перелiку, встановленого чинним законодавством, щодо визначення:

органолептичних, фiзико-хiмiчних та бiохiмiчних показникiв, проведення паразитологiчної оцiнки;

вмiсту токсичних елементiв, мiкотоксинiв, пестицидiв, гiстамiну, N-нiтрозамiнiв, антибiотикiв тощо;

мiкробiологiчних показникiв (МАФАМ, БГКП, патогеннi мiкроорганiзми, у тому числi Salmonellaspp., L. monocytogenes, St. aureus, B. cereus, сульфiтредукуючiклостридiї, дрiжджi, плiснява тощо);

радiологiчних показникiв (стронцiй - 90, цезiй - 137).

Дослiдження показникiв здiйснюються вiдповiдно до Обов'язкового мiнiмального перелiку дослiджень сировини, продукцiї тваринного та рослинного походження, комбiкормової сировини, комбiкормiв, вiтамiнних препаратiв та iн., якi слiд проводити в державних лабораторiях ветеринарної медицини i за результатами яких видається ветеринарне свiдоцтво (ф-2), затвердженого наказом Державного департаменту ветеринарної медицини України вiд 03.11.98 N 16, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 30.11.98 за N 761/3201 (iз змiнами), та iнших нормативних документiв.

Для вантажiв, що iмпортуються, розширений ветеринарно-санiтарний контроль здiйснюється на митницях за мiсцем призначення вантажу та є обов'язковим, якщо:

1) вантаж визначено для такого контролю згiдно з програмою вибiркового ветеринарно-санiтарного контролю;

2) товар принаймнi в одному з останнiх п'яти вантажiв певного товару з певних потужностей (об'єктiв) походження був визнаний небезпечним, непридатним до споживання, неправильно маркованим або iншим чином не вiдповiдає технiчним регламентам та санiтарним заходам;

3) вiзуальне iнспектування пiд час стандартного ветеринарно-санiтарного прикордонного контролю виявило очевидне порушення вiдповiдних санiтарних вимог;

4) товар ввозиться на митну територiю України виробником чи постачальником вперше.

 

Заступник Головного державного iнспектора ветеринарної медицини України

О. М. Вержиховський

 

СЕРТИФІКАЦІЯ В УКРАЇНІ

СЕРТИФІКАЦІЯ В РОСІЇ

СЕРТИФІКАЦІЯ У МИТНОМУ СОЮЗІ


Site Map

БЮРО КБ
Києві 03028, г.Киев,
Стратегическое шоссе 2а, 86
тел.+380 505 48 47 74

Сертифікація в Росії

Сертифікація у Митному Союзі

Сертифікація в Україні

© by KORNET 2012